OKE13452976 1134745993253325 1038015046 o

Dierfysiotherapie

Plaats van de behandelingen:

Onze voorkeur gaat uit naar behandelingen in de praktijk. Dit omdat we hier de meeste mogelijkheden hebben voor een passende therapie. Er zijn ook situaties waarbij het niet anders kan, in die gevallen kunnen we ook bij u aan huis komen. Huisbezoeken zijn duurder dan een behandeling in de praktijk. Hier zijn vaste prijzen voor.
Paarden worden altijd op locatie behandeld.

De eerste afspraak en het intake-onderzoek:

Bij een eerste bezoek moet u voldoende tijd reserveren. We willen door middel van een goede intake tot een zo passend mogelijk behandelplan komen. Hierbij is het ook van belang om de nodige documentatie mee te nemen. Denk hierbij bijv. aan RX, CT-scan, myelografie, verslagen van eerdere onderzoeken en behandelingen en een verwijzing van de dierenarts. Daarnaast is het goed om, als het een intake van een hond betreft, iets mee te nemen wat uw hond graag heeft, zoals favoriete speeltjes of koekjes. Bij sporthonden kan het voor de dierfysiotherapeut nuttig zijn een filmpje te zien waar de hond in actie is. Dit om sprongtechnieken of compensaties te evalueren. Natuurlijk mag u bij vragen altijd contact met ons opnemen!

Info dierenartsen

Welke aandoeningen komen allemaal in aanmerking voor fysiotherapie?

• Ataxie
• Spierziekten
• Verminderde sportprestaties
• Artrose en ouderdomsklachten
• Incontinentie bij en na verlamming
• Pees-, slijmbeurs-, en gewrichtsontstekingen
• Slecht helende wonden en verkleefde littekens
• Gewrichtsafwijkingen, zoals OCD, LPC, LPA, HD
• Revalidatie na botbreuken en operaties (bijvoorbeeld: kruisband/meniscus)
• Acute letsels aan spieren, gewrichten, banden of pezen na een blessure of ongeval
• Rug- en /of halsproblemen zonder duidelijke oorzaak, hernia, spondylose, lumbo-sacrale instabiliteit
• Verlammingsverschijnselen

De dierfysiotherapeut kan een optie zijn wanneer u bij het dier één van de bovenstaande diagnoses heeft gesteld, maar dit is geen vereiste. Ook wanneer het dier zich minder graag laat borstelen op de rug, stijver wordt, minder graag loopt, moeilijker springt of kreupel is, kan de dierfysiotherapeut uitkomst bieden. Indien pijnmedicatie bij een stoornis aan het bewegingsapparaat niet het gewenste effect heeft, of wanneer dit voor het dier nadelige effecten heeft, kunt u ook denken aan een verwijzing naar een dierfysiotherapeut.

Vanaf wanneer kan u doorsturen?

Om de revalidatie zo vlot mogelijk te laten verlopen kunt u direct in het begin al duursturen. Hoe eerder begonnen wordt hoe beter. Voor specifieke vragen in verband met de revalidatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wanneer u meer informatie wenst over het positieve effect van revalidatie bij dieren in de vorm van wetenschappelijke artikelen kunt u ook contact met ons opnemen. Wanneer het om een medische aandoening gaat vragen wij een verwijsbrief. We verzoeken u deze, evenals eventuele RX-en, CT-scan en andere voor de revalidatie noodzakelijke gegevens met de patiënt mee te geven.

De mogelijkheid bestaat dat een hond om praktische redenen niet thuis kan revalideren. (bijv. bij verlamde honden) In deze situaties is het mogelijk het dier bij ons te laten verblijven. We kunnen dan, afhankelijk van de aandoening, tot 5 keer per dag therapie geven. Na de revalidatie wordt een verslag aan u toegestuurd. Bij een chronische aandoening of langere revalidatie krijgt u ook tussentijdse rapportages toegestuurd.

Tot ziens bij Indoor 4 All !!!