OKE13452976 1134745993253325 1038015046 o

Out met verschillende wissels

Stap 1: verschillende wissels

Stap 2: Out 'wrap' - Front cross

Stap 3: Out 'wrap' - Ketsker turn

Stap 4: Out 'slice' - On the line

 Stap 5: Out 'slice' - German turn

 Stap 6: Out 'slice' - Rear cross

 

 Stap 7: Out 'slice' - Front cross

Stap 8: Out 'slice' - Blind cross