OKE13452976 1134745993253325 1038015046 o

Fase 3 Weave entries

Step 1: Teaching entries

Step 2: Entree - closings weaves step 1

Step3: Closing channel step 2

Voor het weergeven van video's via Vimeo dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Step 4: 4 weaves closed

Voor het weergeven van video's via Vimeo dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.